Tag : Hemodiyaliz komplikasyonları pdf

Hemodiyalizde Akut Komplikasyonlar

Renal replasman tedavilerinden biri olan hemodiyaliz, hayat kurtarıcı bir tedavi olarak son yıllarda sıklıkla kullanılmaktadır. Diyaliz...

Daha Fazla