Periton Diyalizi

Periton diyalizi, hastanın karın boşluğuna küçük bir ameliyat ile yerleştirilen, ince, yumuşak, silikondan yapılmış kalıcı bir tüp (kateter) aracılığı ile verilen özel olarak hazırlanmış bir solüsyon ile, hastanın kendi karın zarı (periton) kullanılarak hastanın kanının zararlı maddelerden arındırılması ve vücuttaki sıvı dengesinin sağlanması işlemidir. Yada bir başka deyişle kanı zararlı atıklardan temizlemek için hastanın kendi karın zarı (periton zarı) da filtre yerine kullanılabilir. Bu diyaliz şekline periton diyalizi (veya diğer bir deyimle karın diyalizi) adı verilir.

Periton diyalizi uygulaması için hastanın karın boşluğuna bir tüp yerleştirilir. Özel olarak hazırlanmış ve çok temiz bir torbada bulunan diyaliz sıvıları bu tüp (diğer ismi ile periton kateteri) aracılığı ile hastanın karnına verilir. Oldukça küçük olduğu için kateterin varlığı hastayı rahatsız etmez.Kateter, bir hastanın periton diyalizi tedavisinde olduğu sürece yerinde kalır. Diyalizat, periton boşluğundayken, kan ve diyalizat taraflarındaki çözeltilerin konsantrasyonları eşitlenene kadar atık ürünler ve aşırı suyun diyalizata geçişi gerçekleşir. Suyun ve atık ürünlerin bu hareketi, bekleme süresi sırasında meydana gelir. Belirli bir bekleme süresinden sonra, karın boşluğundaki diyalizat yine kateter aracılığıyla boşaltılır. Periton diyalizi, boşaltılan Periton Diyaliz sıvısı, yeni Periton Diyalizi sıvısıyla değiştirilene kadar devam eder. Kullanılan Periton Diyaliz sıvısının yeni Periton Diyaliz sıvısıyla değiştirilme işlemi, değişim olarak adlandırılır.

Yazımızın devamı için tıklayın