Diyaliz Zamanı

Hemodiyalizde Akut Komplikasyonlar

Renal replasman tedavilerinden biri olan hemodiyaliz, hayat kurtarıcı bir tedavi olarak son yıllarda sıklıkla kullanılmaktadır. Diyaliz...

Daha Fazla

Periton diyalizi Nedir Nasıl Yapılır ?

hastanın karın boşluğuna küçük bir ameliyat ile yerleştirilen, ince, yumuşak, silikondan yapılmış kalıcı bir tüp (kateter) aracılığı...

Daha Fazla

Gebelerde Hemodiyaliz

Diyaliz tedavisi uygulanan kadınlarda ilk başarılı doğumu Confortini ve arkadaşları 1971’de rapor etmişlerdir. Diyaliz uygulamalarındaki...

Daha Fazla

Hemodiyaliz Hastalarında Sıvı Kısıtlaması ve Diyet

Hemodiyaliz hastalarının tedavisinde tıbbi beslenme önemli bir yer tutar. Diyete uymayan hastalarda sıvı-elektrolit dengesinde olumsuz...

Daha Fazla

Hemodiyaliz Sularının Kimyasal ve Mikrobiyolojik Analizleri

Hemodiyalizde kullanılan ürün suyun kimyasal ve mikrobiyolojik test sonuçlarının değerlendirilmesi.

Daha Fazla

Diyalizde Yapılan Tahliller

Diyalizde Yapılan Tahliller

Daha Fazla

Diyalizde Antikoagülasyon

Diyalizde Antikoagülasyon önemle ele alınması gereken konulardan birisidir.

Daha Fazla

Hemodiyaliz İşleminin Sonlandırılması

Diyaliz süresince herhangi bir sorun olmadığı zaman diyalizimiz zamanında tamamlanır. Makinemizin, diyalizin bittiğine dair sesli...

Daha Fazla

Diyaliz Zamanı İntro

Diyaliz Zamanı İntro

Daha Fazla

Hemodiyaliz İşleminin Başlatılması

Hemodiyaliz uygulanacak hastanın üniteye kabulünde vücut ağırlığı, vücut ısısı, arter kan basıncı ölçülmeli, varsa interdiyalitik...

Daha Fazla

Hemodiyaliz amaçlı greftler ve komplikasyonları

Fistülün bir alternatifi de grefttir. Greft, bir atardamar ile bir toplardamarı suni bir parça ile bağlamak suretiyle oluşturulur....

Daha Fazla

Arteriyovenöz Fistüller ve Komplikasyonları

Arteriyovenöz Fistüller ve Komplikasyonları konusunu içermektedir.

Daha Fazla