Hemodiyaliz

Hemodiyaliz, son dönem böbrek yetmezliği tedavi yöntemlerinden biridir. Böbreğin görevlerini ilerleyici ve / veya geriye dönüşsüz yerine getirememe durumlarında ortalama hastanın durumuna göre haftada 3 kez 4'er saat uygulanır.

Hemodiyaliz A-V fistül, greft veya kateter yardımıyla hastadan alınan kanın antikoagülasyonla, vücut dışında, makine yardımıyla, yarıgeçirgen bir membrandan geçirilerek sıvı ve solüt içeriğinin yeniden düzenlenmesi ve hastaya geri verilmesi esasına dayanır.

Hemodiyaliz işleminin üç ana komponenti vardır.

Bunlar diyalizör (filtre), pompa yardımıyla kan ve diyalizat dolaşımını sağlayan sistem ve  belirli bir kimyasal kompozisyondaki diyalizat sıvısıdır.  

 Kan, diyalizör adı verilen filtrede, arıtılmış su içerisinde, farklı kimyasal kompozisyonda solüt (bikarbonat, sodyum, kalsiyum, magnezyum, potasyum, dekstran) içeren ve vücut ısısına getirilmiş diyalizat ile zıt yönde karşı karşıya getirilir.