Tag : Hemodiyaliz grefti

Hemodiyaliz amaçlı greftler ve komplikasyonları

Fistülün bir alternatifi de grefttir. Greft, bir atardamar ile bir toplardamarı suni bir parça ile bağlamak suretiyle oluşturulur....

Daha Fazla