Tag : Resirkülasyon ölçüm Yöntemleri

Diyalizde Antikoagülasyon

Diyalizde Antikoagülasyon önemle ele alınması gereken konulardan birisidir.

Daha Fazla